عطرها

بوی خوش جاری در میان درختان مو

آیا می دانستید ؟

درختان مو فقط چند روز در ماه تیر شکوفه می دهند و این اتفاق ، نوید بخش زمان برداشت انگور در 110 روز بعد است .

رایحه این شکوفه ترکیبی است از فلفل ، هندوانه و رز سفید.