خط مشی ها

داروخانه دکتر مستقل در اسفند ماه 1392 توسط دکتر الهه مستقل (دارو ساز و مسئول فنی) تاسیس گشت. این دارو خانه مجهز به اپراتور ساخت دارو های ترکیبی از جمله دارو های پوست و مو می باشد.

این داروخانه در تمام زمینه های دارویی و بهداشتی،مکمل های پوست و مو به همه افراد مشاوره رایگان می دهد.

هدف از ایجاد این سایت سهولت دسترسی افراد به امکانات دارویی و بهداشتی،گرفتن مشاوره دارویی و بهداشتی رایگان توسط دکتر دارو ساز و دریافت خدمات بهداشتی و درمانی سریع و آسان می باشد.